Palvelut

 • Vi betjänar även på svenska!

Kattava palvelukokonaisuus

Yrityksemme on laajentunut vuosien varrella ns. ”mies ja kaivuri” -asetelmasta monipuoliseksi maanrakennustöiden palveluyritykseksi. Palveluvalikoimamme laajentumisen syy on suoraan asiakaskysynnän ansiota. Laadukas työmme on tuonut meille monipuolisia uusia asiakkaita ja näin ollen myös monipuolisempia töitä.

Monipuolisia maanrakennustöitä

Olemme olleet mukana useissa Porvoon vesilaitoksen projekteissa ja esimerkiksi Destian silta- ja muissa maanrakennushankkeissa. Unohtamatta myöskään lukuisia omakoti-, rivi- ja kerrostalojen salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusimisia ja toteutuksia sekä muun muassa viher- ja piharakentamista, viemäröintitöitä.

Kaikki projektimme etenevät sovitun mukaisesti pienimmästä isoimpaan. Mahdollisista projektissa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan asiakkaalle heti ja ne hyväksytetään aina ennen työn jatkamista.

Lisäpalvelumme

Suorittamamme lumenauraus, lumen poisajo ja hiekoitus sekä maa-aineskuljetukset ovat omiaan täydentämään kattavaa palveluvalikoimaamme. Kuten myös jätevesipumppaamojen ja -pienpuhdistamojen myynti- ja asennuspalvelumme. Lisäksi monet maanomistajat käyttävät risukoiden ja vesakoiden raivauspalveluamme.

 • Maanrakennusurakointi
 • Kone- ja maanrakennuspalvelutyöt
 • Talojen pohjien kaivuutyöt ja niihin liittyvät putkityöt
 • Rakennusten ulkopuoliset putki- ja viemäröintityöt
 • Kunnallistekniset työt
 • Oja- ja salaojatyöt
 • Viher- ja piharakentaminen
 • Lumenauraus ja hiekoitus sekä lumen poisajo
 • Maa-aines kuljetukset (murskeet, hiekat, mullat jne.)
 • Talojen ja rakennusten purkutyöt
 • Raivaustyöt, puut, risut ja kannot (myös vaikeissa kohteissa)
 • Jätevesi pumppaamoiden ja -pienpuhdistamoiden myynti sekä asennus